Ochrana osobních dat

Společnost FAIRBROTHER LENZ ELEY, s.r.o. zaručuje všem návštěvníkům serveru FLEMA.CZ ochranu jejich osobních údajů v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. FAIRBROTHER LENZ ELEY nesbírá a třetím stranám neposkytuje o uživatelích žádné osobní údaje s výjimkou těch, které jí sami dobrovolně poskytnou. Bez výslovného souhlasu návštěvníků nakládá FAIRBROTHER LENZ ELEY, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.